Máy may mini gia đình mẫu mới
185.070đ 232.500đ -20%
Máy may mini
225.330đ 260.130đ -13%
Máy may Mini thế hệ mới
154.000đ 264.000đ -42%
Máy khâu mini cầm tay
120.060đ 226.200đ -47%
Máy khâu mini FHSM 202 (Trắng)
301.005đ 417.100đ -28%
Máy khâu gia đình tiện dụng
183.065đ 329.000đ -44%
Máy may mini gia đình tiện dụng
100.300đ 161.500đ -38%