Film Fujicolor C200 (135)
79.050đ 93.000đ -15%
Fujicolor Pro 160 NS (120)
696.000đ 717.750đ -3%
Fujifilm instax mini 9 - Hàng nhập khẩu
1.496.000đ 1.751.200đ -15%
Fujifilm Instax Mini 9 (Trắng)
1.530.800đ 1.978.000đ -23%
Fujifilm Instax Mini 9 - Xanh lá
1.513.000đ 1.955.000đ -23%
Fujifilm Instax mini 9
1.701.000đ 1.710.000đ -1%