Tạp chí TIME - 10 April 2017
34.800đ 69.600đ -50%
Tạp chí Nuyou - August 2017
130.500đ 174.000đ -25%
Tạp chí Nuyou - May 2017
109.200đ 182.000đ -40%
Tạp chí TIME - 18 September 2017
52.200đ 69.600đ -25%
Tạp chí TIME - 25 September 2017
51.000đ 68.000đ -25%