Nguồn Acbel CE2 350W - Fan 12
588.440đ 606.300đ -3%
Nguồn máy tính AcBel 400 CE2
538.470đ 734.700đ -27%
Nguồn máy tính AcBel HK 400
426.310đ 525.100đ -19%
FAN AIGO AURORA C3 3PCS PACK
818.400đ 1.056.000đ -23%
Case máy tính Aigo J9
263.778đ 279.650đ -6%
Case máy tính Aigo M3
253.339đ 291.400đ -13%
Nguồn Antec VP500PC 500W (Đen)
783.200đ 997.040đ -21%
Nguồn Antec BP350PS PRO 350W
458.150đ 503.965đ -9%