Điện thoại bàn NIPPON 1404
311.895đ 348.000đ -10%
Điện thoại cố định KX-T555
153.940đ 206.400đ -25%
Điện Thoại Bàn Panasonic C83
234.900đ 278.400đ -16%
Panasonic KX-TSC11 - Hữu tuyến
397.056đ 607.200đ -35%